A gombákkal kapcsolatos nagyon egyszerű és közérthető meghatározások.

gombák: olyan élőlények, amelyek élő vagy elhalt szerves anyagot bontanak le. (pl. élő fán is megtelepedhet a gomba, és az erdő talaján is, ahol már elhalt anyagot bont le.)

szerves (anyag): élőlények testét felépítő anyagok.

lebont: egy bonyolultabb vegyületet egyszerűbb, kisebb részekre bont, célja az energianyerés és anyagátalakítás.

A gomba alapvető részei:

aljzat: az a közeg, amleyben vagy amelyen a gomba terem.

bocskor: a burok maradványa a tönk alján.

burok: a fiatal termőtestes körbevevő képződmény, amely a termőtest növekedése során felszakad, maradványai a bocskor, a gallér és a kalapon található pettyek.

csövek: egyes gombák termőrétege csöveket, likacsokat tartalmaz, nem lemezeket.

gallér: néhány gomba tönkjén nőtt gyűrű formájú képződmény.

gombafonalak: a gomba sejtjeinek osztódása során keletkező fonalszerű képződmény.

kalap: a termőtest kiszélesedő felső része.

képződmény: egy létrejött dolog.

lemezek: a kalap alatt található lemezszerű képződmények.

pettyek: foltok a gomba kalapján, amelyek a burok maradványai.

púp: kiemelkedés a kalap közepén.

spórák: a gombák nagyon kis méretű szaporító sejtjei.

szaporító sejtek: élőlény szaporodását szolgáló sejtek.

termőréteg: a gomba azon része, amelyen a spórák jönnek létre.

termőtest: az aljzatból kinövő, jellegzetes alakú, gombafonalakból felépülő test, szaporító sejtek fejlődnek rajta.

tönk: a gomba szára, amelyen a kalap van.


A gombákkal kapcsolatos egyéb szakkifejezések:

feltételesen ehető gombák: olyan gombák, amelyeket csak bizonyos feltételekkel lehet elfogyasztani, pl. 20 perc főzés.

hifa: gombák testét felépítő fonalak.

lelőhely: az a hely, ahol a gombát találtuk.

mérgező gombák: az emberi szervezetre és egészségre káros anyagokat tartalmazó gombák.

micélium: a gombafonalak szövedéke.

mikorrhiza: egy növény és a gomba között kialakult, kölcsönösen előnyös kapcsolat.

szimbiózis: két élőlény együttélése.

védett gombák: olyan gombafajok, amelyeket tilos gyűjteni vagy elpusztítani. Ezeket felsorolja a  23/2005 (VIII. 31.) KvVM miniszteri rendelet, a „védett és fokozottan védett növény és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről” szóló 13/2001 (V.9.) KöM rendelet módosítása, amely 5. és 9. számú mellékletében felsorolja a mostantól kezdve törvényi védettséget élvező gomba fajokat.