Csövestönkű tinóru

Suillus cavipesKalap: A kalap 5-15 (20) cm széles, kezdetben domború, majd párna formájú, gyakran egy tompa, alacsony púppal, ritkán kissé benyomott közepű. Sárga-, arany-, sötét- vagy vörösbarna, felülete kezdetben nemezes, de hamarosan pikkelyessé, szálassá válik, száraz, néha kissé repedezett, gyakran szélesen pikkelyes. A fiatal kalap peremét a részleges burok (velum partiale) maradványai díszítik.

Csöves rész: A csövek először sárgák, aztán zöldessárgák lesznek, viszonylag rövidek, a tönkre lefutnak és csak nehezen fejthetők le a kalap húsáról. A pórusok színe azonos a csövekével. Kezdetben szabálytalanok, aztán erősen megnyúlnak, majdnem lemezszerűekké válnak, eléggé tágak.

Tönk: A tönk 5-8 cm hosszú és 1-2,5 cm vastag lehet. Majdnem egyenletesen vastag vagy kissé bunkószerű, gyakran görbült és belül üreges. A gallér fölött a csövekével azonos színű, a kalap alatt apró vagy nagyobb pikkelykék borítják. Kezdetben többé-kevésbé vastag és tömör fátyol köti össze a tönköt a kalap szélével.

Hús: A hús halványsárga, sérülésre nem változik, a bázisban vörösödő, szaga és íze nem feltűnő.

Spóra: Olívokker; 7-10,5 x 3.5-4.5 μm; ellipszoid, sima.

Előfordulás: A vörösfenyő gyökérkapcsolt gombája. A fa természetes elterjedési területén fordul elő, tehát főleg hegyi vagy szubalpin helyeken. Megtalálható azonban az ültetett vörösfenyő alatt is, de ott ritkább. Júliustól októberig nő többé-kevésbé savanyú talajokon is. Hazánkban ritka faj.

Fogyaszthatóság: ehető, de ritkasága miatt kímélendő.

Összetéveszthetőség: Jól felismerhető nemezes kalapjáról, tág pórusairól, gallérjáról és üreges tönkjéről.

Ezek a gombák tartalmaznak utalást:

Foltos nyálkásgombaLemezes tinóru

Egyéb latin név: Boletinus cavipes

Megjegyzés: A Boletinus nemzetség Nyugat- és Közép-Európában csak egy fajból áll. A Boletinus asiaticus a szibériai vörösfenyőhöz kötődik és keletről Finnországig terjedt el. A cavipes jelentése üreges lábú. A sullius nemzetség név sertést jelent.

Fajleírás: 1836-ban a német mikológus Wilhelm Opatowski (1810-1838) írta le, és adta a kéttagú tudományos nevét: Boletus cavipes. 1964-ben ez a szokatlan vargánya átkerült a Suillus nemzetségbe, az amerikai mikológusok Alexander Hanchett Smith (1904-1986) és Harry Delbert Thiers (1919-2000) által, majd ez a faj megszerezte a jelenleg elfogadott (a legtöbb, de nem minden névjegyzékben), tudományos nevét: Suillus cavipes.