Cseh kucsmagomba

Verpa bohemicaJellemzés: Süvege hosszában árkos, gödrös, és a hosszú tönkkel csak a csúcsán nőtt össze, azt gyűrűszerűen körülveszi.

Süveg: Harang vagy kucsma alakú 2-4 cm magas, hosszában árkolt, hullámosan gödrös. A tönkkel csak a csúcsán nőtt össze, az egész süveg a tönktől körös-körül eláll. Színe sárgásbarna, vörösesbarna.

Tönk: 5-15 cm magas, karcsú, fehér, törékeny.

Hús: Merev, puha, viaszosan törékeny, de nedvdús és romlékony. A gomba belseje átmetszve egyetlen üreg, amelyet részben vattaszerűen laza szövedék bélel ki.

Spóra: Sárga; 60-80 x 15-18 μm; igen nagy, elliptikus, sima, néha ívelt, áttetsző vagy kissé sárgás.

Előfordulás: Erdőszéleken és erdőkben, bokros helyeken kora tavasszal, áprilistól júniusig terem.

Fogyaszthatóság: Ehető és árusítható. Kevésbé értékes, mint a többi kucsmagomba, de ugyanúgy felhasználható. Csak a fiatalja jó, az idősebb példány vizenyős, romlékony, sőt forrázás nélkül megárthat

Összetéveszthetőség: Jellegzetes gomba, illetve két igen hasonló faj, amely a többi kucsmagombától és a papsapkagombáktól jól elkülöníthető azáltal, hogy a süvege a tönkkel csak a csúcsán nőtt össze, és a tönköt harangszerűen veszi körül. E tulajdonsága miatt hamis kucsmagomba néven is illetik.

Ezek a gombák tartalmaznak utalást:

Fattyú kucsmagombaÍzletes kucsmagomba

Egyéb latin név: Ptychoverpa bohemica

Megjegyzés: A bohemica utal Bohemia tartományra (ami ma már a Cseh Köztársaság része, a nyugati és középső részen elhelyezkedő történelmi régió). A Ptychoverpa származik az ókori görög ptyx ( birtokos forma ptychos ), azaz réteg,lemez.  A verpa szó péniszt jelent.

Fajleírás: 1828-ban a cseh orvos és mikológus Julius Vincenz von Krombholz írta le Morchella bohemica néven. 1893-ban került a verpa nemzetséghez a német természettudós Joseph Schröter által.